Consulting
Consulting

Artikel af Uffe Jørgensen Odde, bragt i Markedsføring den 24/5-2019 – www.markedsforing.dk

Tiderne stiller nye krav til, hvordan marketingorganisationerne skal indrettes, lyder det. Karnov Group har gode erfaringer med at hive eksterne folk ind i organisationen.

Hvis man som CMO også i fremtiden ønsker at have en central placering i virksomheden, skal man evne at opbygge en ny organisationskultur, hvor åbne strukturer og eksterne partnere er kodeordene. Det mener stifteren af konsulentvirksomheden Momento, Jes Rørbech, der blandt andet afholder ledelsesworkshops, hvor marketings udfordringer tages under behandling.

Trenden er at internalisere de eksterne over kortere eller længere perioder i forhold til, hvad strategi og situation kræver. Bureau og specialister sidder på virksomheden og arbejder på den måde direkte sammen med de interne folk med en given frekvens eller over en periode, siger Jes Rørbech.

Han kommer til den konklusion efter at have gennemført en workshop, hvor deltagerne blandt andet diskuterede, hvordan man i 2019 bedst håndterer udfordringen med organisatorisk at kunne levere på strategier og taktikker i hastig forandring.

 

Se artiklen som bragt i Markedsføring her »

 

Vekselvirkning

En af de virksomheder, som har indrettet sig således, er Karnov Group, hvor bureaupartneren Lifted er fysisk tilstede i perioder. Marketingdirektør i Karnov Group, Luise de Kort, henviser til, at mange marketing-bosser i disse år spørger sig selv om, hvornår de skal bygge kompetencebase op – og hvornår skal du have eksterne på.

Hos Karnov Group har man med den valgte model ”den vekselvirkning og dynamik, der ligger i at have et bureau.”

“Det vil sige, at vi får inspiration og påvirkning fra bureausiden – men vi har eksterne folk meget tættere på”, siger hun.

Hvad kræver det af virksomhederne?

”At man som afdeling og virksomhed tør være åben om,hvad man kan og ikke kan. Her handler det om, at man skal turde sige fra og få andre til at tage opgaven. For vores vedkommende har det især handlet om udvikling. De kommer ind til os og arbejder med os på de opgaver”, siger Luise de Kort, der fortsætter:

“Dialogen handler mere om, hvor vi er på vej hen fremfor klassisk afrapportering om, hvad der er lavet. På den måde er bureauet i højere grad blevet en strategisk samarbejdspartner. De bliver altså mødt med de samme forventninger, som ansatte.”

 

Tydelig ledelse

Luise de Kort forklarer, at det videre kræver, at man er klar til at invitere andre ind i strategier og data, ligesom man skal være skarp på, hvem man er – og hvad man er sat i verden for.

”Og så kræver det, at du får involveret de semi-eksterne folk. Der skal være en forståelse blandt dine egne om, hvorfor du laver sådan et samarbejde, og der må ikke skabes et trusselsmiljø. Derfor er du som leder nødt til at være meget klar på, hvor du skal hen og hvordan”, siger Luise de Kort.

 

Hvilke resultater har det givet?

”Det har gjort os klogere på, hvad vi selv kan. Det har givet et dybt indblik i, hvem der bedst kan gøre hvad. Vi gik i gang for ca. to år siden, og arbejder stadig på den løsning, som vi har valgt. Det kræver konstant bearbejdning.”

Diskussionen om, hvordan marketingafdelingen i den optimale verden ser ud, er ikke ny. Til gengæld sker der i disse år ganske meget på den teknologiske front, som er med til at forandre marketing-branchen. Det stiller nye krav til lederne.

”Den nye måde at arbejde på går ikke over, så nu skal vi have kultur, ledelse og værdisæt til at følge med”, siger Jes Rørbech.

FEM KRAV TIL MARKETINGCHEFEN, som skal etablere partnerskaber, hvor fastansatte og eksterne udvikler en fælles arbejdskultur.

 

Marketingchefen skal:

  • integrere fastansatte og eksterne medarbejdere via tydelige samarbejdsprocesser
  • have overblik over samarbejdsprocesser på tværs af virksomheden
  • kunne finde og indgå fleksible samarbejder eller partnerskaber – og dernæst kunne proces– og projektlede de forskellige processer og rollehavere
  • have styr på on-boardingen og udvikle en nem og konsistent adgang til at formidle brand, virksomhedsstrategi og
    marketingmodel, så eksterne samarbejdspartnere nemt on-boardes
  • sikre nem adgang til etablering af arbejdsstationer/ gæstearbejdspladser, adgang til bygninger, systemer m.m. – så ad hoc– eller deltidsressourcer hurtigt føler sig velkomne

Artiklen er bragt i Markedsføring den 24/5-2019

Konklusionerne i denne artikel er blandt andet fremkommet af MOMENTOs januarledelsesworkshop i selskab med 30 marketingledere.

 

Vi afholder løbende Ledelsesworkshops, hvor vi sætter fokus på aktuelle problemstillinger for Marketing.

Jacob Mortensen fra Designa ved MOMENTO Ledelsesworkshop under sit oplæg om agil marketingplanlægning
Torben Rasmussen på Ledelsesworkshop for marketingledere - gruppediskussion og arbejde