DESIGNA

Designa har gennemført en vellykket turnaround og opnået en stor omsætningsvækst. Et af grebene i den succesfulde udvikling har været opbygning af brandet og et stadigt større fokus på marketing.

Designa’s marketingansvarlige Jacob Mortensen har i den proces anvendt MOMENTO forløb og MOMENTO sparring og de værktøjer, vi arbejder med her, til at synliggøre marketings værdiskabelse i virksomheden.

I dag har Designa opnået en agil og proaktiv ledet marketingorganisation, som arbejder i flow med virksomhedens årshjul og en klart kommunikeret og dokumenteret sammenhæng mellem strategiske- og kommercielle mål og marketings bidrag. Anvendelse af BEUF Marketingmodellen er et af de centrale værktøjer i den udvikling.

 

Læs mere om MOMENTO forløb og de effektive Ledelsesværktøjer her »

Jacob Mortensen fra Designa har gennemført MOMENTO forløb for marketingledere

''Med forløbet har jeg løftet mit teams leverancer og den værdi vi skaber til et højere niveau med fokus på vores strategi og effektive ledelsesværktøjer. Og så har jeg stort udbytte af at kunne sparre og diskutere udfordringer med de øvrige deltagere.''

Jacob Mortensen,
Marketingchef, Designa

WILLIAM DEMANT & OTICON

Samarbejdet med William Demant og Oticon handlede i høj grad om at styrke processer og samarbejde på tværs af virksomheden – og opbygge et stærkt Ledelsesgrundlag og klare rollebeskrivelser for de enkelte funktioner og medarbejderne.

Læs casen om vores arbejde med at opbygge et stærkt Ledelsesgrundlag »

”Definitionen af konkrete Ledelsesgrundlag for de enkelte afdelinger har hjulpet os umiddelbart, ligesom det vil hjælpe os med at fastholde og forbedre vores værdiskabelse fremadrettet.”

Ole Asboe,
President for Oticon Brand, Global CMO

Fra strategi til praksis med MOMENTO

Landal GreenParks

Kent Lodberg, Sales & Marketing Manager hos Landal Greenparks deltog på MOMENTO forløb mens virksomheden var i gang med en stor transformation.

 

“Vi gik fra at være en lille iværksættervirksomhed til at være en del af en global organisation med mere end 3.000 ansatte. I den proces var MOMENTO forløbet, redskaberne herfra og sparringen med de andre deltagere til stor nytte”

"MOMENTO forløbet hjalp mig til at påvise marketings rolle og værdi i virksomheden. Ved hjælp af særligt RASCI synliggjorde vi den centrale rolle, som marketing spiller i virksomheden. Det er et værktøj, som vi bruger på tværs af virksomheden i dag"

Kent Lodberg,
Sales & Marketing Manager, Landal Greenparks

Rainsford Hunting

“MOMENTO forløb er et stærkt redskab for en start-up.

Særligt RASCI var et godt redskab til at starte en organisation. Med værktøjet fik vi et klart billede af hvilke roller vi skulle ansætte for at løfte vores processer

Jeg har taget mange af de værktøjer, som vi har lært på MOMENTO forløbet med mig, og jeg bruger dem i min dagligdag”

Frederik Bülow,
CEO & Partner, Rainsford Hunting

Læs om vores 3 services

MOMENTO forløb
MOMENTO sparring
MOMENTO consulting

Carlsberg Danmark

“Vores samarbejde med MOMENTO har bibragt os en yderligere forståelse for de udfordringer og forbedringsmuligheder vi havde i forhold til at opnå en mere effektiv innovationsproces”

Morten Boye,
CMO, Carlsberg Danmark

Vores kunder: Sparekassen Kronjylland
Vores kunder: Novo Nordisk Pharmatech

“MOMENTO forløbet har hjulpet mig med at mobilisere de markedsrettede funktioner hjemme på virksomheden – og opnå en fælles forståelse af sammenhængen mellem realisering af forretningsmål og marketingarbejdet”

Vanessa Leon, International Marketing Manager

Deltager på MOMENTO forløb

Vores kunder: Via University College