Consulting

MOMENTO consulting

Fra strategi til praksis med MOMENTO

Fælles for de consulting-projekter vi arbejder med, er at de altid er drevet af en ambition om at styrke sammenhæng mellem virksomhedens brand og kunder – såvel som virksomhedens strategiske & kommercielle mål.

I de enkelte consulting-projekter tager vi afsæt i MOMENTO ledelseskoncept, og vi vil som oftest inddrage et eller flere af de værktøjer, som er en gennemarbejdet del af vores ledelseskonceptet og praksis.

Vores fremgangsmåde er bygget sådan op, at du hele vejen har ejerskab over projektet og opnår forankring af løsningerne både i din egen organisation og på tværs af virksomheden.

"Vores samarbejde med MOMENTO har bibragt os en yderligere forståelse for de udfordringer og muligheder vi havde i forhold til at opnå en mere effektiv innovationsproces"

Morten Boye,
VP Capabilities for Growth,
Carlsberg