Consulting

MOMENTO consulting

Fra strategi til praksis med MOMENTO

MOMENTO consulting løser individuelle marketing momentum-projekter defineret i samarbejde med dig og virksomheden. Fælles for de consulting-projekter, som vi arbejder med, er at de altid er drevet af en ambition om at styrke sammenhæng mellem virksomhedens strategiske & kommercielle mål og marketings bidrag.

I de enkelte consulting-projekter tager vi afsæt i MOMENTO ledelseskoncept og vi vil som oftest inddrage et eller flere af de ledelsesværktøjer, som er en gennemarbejdet del af vores praksis.

Vores fremgangsmåde er bygget op således at du sikres ejerskab over projektet og forankring af løsningerne både i din egen marketingorganisation og på tværs af virksomheden.

"Vores samarbejde med MOMENTO har bibragt os en yderligere forståelse for de udfordringer og muligheder vi havde i forhold til at opnå en mere effektiv innovationsproces"

Morten Boye, CMO,
Carlsberg Danmark