Executive summary

MOMENTO ledelsesworkshop 3. september 2019

Tema: Udvikling af en stærk marketingorganisation, når ambitiøse marketingstrategier kræver flere og flere specialer

Ledelsesworkshop for marketingledere den 3. september 2019. På billedet ses Peter Rørsgaard, Terese Johannesen og Mia Dalgas

Hvordan sikrer du dig adgang til de rette og bedste kompetencer for at kunne lykkes med din marketingstrategi?

Marketingorganisationen står midt i en ny virkelighed, hvor der skal leveres på radikalt ændrede marketingstrategier, som kræver nye kompetencer, afføder nye arbejdsområder, anvendelse af nye teknologier – og ikke mindst kræver et væld af specialviden og specialister.

Den nye virkelighed betyder, at vi må gentænke marketingorganisationen og hvordan den er sat op!

 

Hvordan skal du sammensætte din marketingorganisation, så den fungerer nu og i fremtiden?

Det var temaet for Ledelsesworkshoppen for marketingledere, som vi afholdt i DGI-byen den 3. september. Sammen med en ambitiøs gruppe marketingledere dedikerede vi en hel dag til arbejdet med sammensætning af den stærke marketingorganisation.

Her får du de vigtigste pointer, som vi og deltagerne tog med fra dagens workshop.

CEO Danny Feltmann fra MENU på Ledelsesworkshop for marketingledere

Udvikling af en stærk marketingorganisation i dag – introduktion til dagens tema ved Danny Feltmann fra MENU og Jes Rørbech fra MOMENTO

Danny Feltmann, CEO hos MENU, italesatte sammen med Jes Rørbech, MOMENTO, indledningsvist dagens tema og nogle af de nøglespørgsmål, som knytter sig til at lykkes: Kernekompetencer, Agilitet, Risiko, Processer og Sammenhængskraft på tværs af organisationen og i strategiske samarbejder med eksterne om fx design, innovation, brand m.fl.

Danny understregede vigtigheden af at ’se sig til siderne’ og ikke gro fast i sit eget områdes kultur og metoder. Vi fik ved fælles indsats hurtigt klargjort præmissen om, at hvis vi vil lykkes med vores marketingstrategi i dag, så kan vi ikke have alle de kompetencer og specialer, som det kræver, siddende inhouse. Ergo er vi nødt til at source.

 

Det effektive samarbejde med eksterne

Med det udgangspunkt diskuterede vi, efter provokation fra Peter Schlegel fra Responsive, hvordan du opnår kvalitet og effektive samarbejder med eksterne partnere. Hvordan du får partneren ordentligt integreret med virksomheden, når samarbejdet gælder mere end en enkelt opgave og skal fungere kontinuerligt over en længere periode.

Her var svaret, at der er behov for at udvikle en ny samarbejdskultur, hvor nøgleordet er ‘partner’. I samarbejdet med eksterne skal vi blive bedre til at se hinanden som partnere og udvikle en kultur og form, hvor vi kan være ’nøgne sammen’.

Det handler om at vinde sammen og arbejde sammen om fælles mål! Det stimuleres ved at investere tid og ressourcer i hinanden, og at virksomhed såvel som eksterne partnere tager ansvar for at samarbejdet lykkes.

Peter Schlegel fra Responsive holder oplæg om det effektive samarbejde mellem bureau og virksomhed - på MOMENTO Ledelsesworkshop

Klare roller & ansvar

Klare roller & ansvar er en anden afgørende faktor. Og på den helt praktiske front var der stor konsensus om at vi skal ’omfavne’ de eksterne, tage dem ind og gøre dem til en del af vores organisation med adgang til systemer, arbejdspladser og frokostordning etc. på lige fod med medarbejderne. Succes synes klart at være baseret på gensidig commitment og tillid.

I diskussionen her blev vi opmærksomme på kompetencen ‘partner management’, som med de nye typer samarbejder og partnerskaber bliver en afgørende kompetence for succes. Vi skal være gode til at lede vores eksterne partnerskaber – og deres samarbejde og værdiskabelse med vores egne ressourcer.

Diskussionen understregede, at der naturligvis er forskel på opgavetyper og samarbejdsformer, og vi diskuterede spørgsmålet om hvorvidt man bør have én partner, som går på tværs af alle opgaver, eller om man skal sprede sig ud over flere samarbejds-/kompetencepartnere.

Generelt var der enighed om, at vi bør opbygge tætte og langvarige partnerskaber på de tunge og strategiske opgaver, mens det kan give mening at have en løsere og kortere samarbejder på taktisk-operationelle opgaver.

Proces og beslutningsværktøj for organisationsoptimering

Værktøj til organisationsoptimering

Henover dagens break-out sessions introducerede- og arbejdede vi med:
MOMENTO seks trins Proces & Beslutningsstøtteværktøj for organisationsoptimering,

hvis målsætning er at opnå den bedst mulige adgang til betydende nøglekompetencer og en rolle & ansvarsfordeling med eksterne partnere for realisering af en virksomheds marketingstrategi.

 

Modellen består af 6 trin til organisationsoptimering:

 1. Kompetencebehovsafdækning
 2. As-is organisationen
 3. To-be organisation – Best Case Vision
 4. Vision til Virkelighed – Ønsket organisation
 5. Strategi for realisering af ønsket organisation
 6. Deployment

 

Til modellen skal anvendes et ‘Kompetence- & Rollefordelings-værktøj’ som omdrejningspunkt for en mapping, der afdækker kompetencebehovet og lederens organisatoriske vision. Dvs. de første tre trin i processen.

Værktøjets tre sidste trin fokuser på at omsætte organisatorisk vision til virkelighed, forstået som den organisationsoptimering, som du vil anbefale besluttet og gennemført som en del af fremtidige planer og budget.

Diskussionerne under arbejdet med modellen tydeliggjorde for mange, at de bruger alt for meget tid på at drifte, så der ikke er ordentlig tid til det strategisk-taktiske arbejde. Der var blandt deltagerne enighed om, at vi skal ’købe’ os til mere frihed – og vælge at købe specialkompetencer gennem sourcing, for at frigive mere tid.

Der var enighed om, at sourcing frigiver tid – ligesom det giver adgang til de bedste af de bedste, i stedet for at vi ansætter os til mellem-gode kompetencer og alt for brede profiler, som ikke er tilstrækkeligt stærke på de enkelte kompetencer.

 

Fra vision til virkelighed

Med Kompetence- & Rollefordelingsmap’et fik deltagerne mulighed for at se, hvor vi skal sætte ind for at kunne rykke på realisering af marketingstrategien såvel som kunne fastholde strategisk fokus. Men det er de færreste, der har tid og ressourcer til at gøre alt på en gang og gennemføre alle ønskede ændringer på en gang. Derfor fik vi, inspireret af Luise de Kort, Karnov Groups indlæg til slut, chancen for at diskutere og arbejde med hvordan vi kommer fra vision til virkelighed.

Hvordan får vi ledelsen med om bord?

Tre strategier brændte sidst på eftermiddagen igennem i forhold til at få besluttet og gennemført optimering af det organisatoriske set-op:

 • Elefantens skal spises i flere bidder for at lykkes
 • Du skal kunne synliggøre værdien af indsatsen med business cases og KPI’er, som motiverer din anbefaling – forretningsmæssige KPI’er såvel som KPI’er knyttet til den organisatoriske efficiens
 • Du skal turde tage eksterne partnere ind på nøglekompetencer og over tid tilegne dig væsentlige dele af kompetencen – ’learn from the best’ – frem at bygge op selv fra scratch. Med den approach kan du meget hurtige vise resultater og dermed legitimere investeringen og over tid overtage opgaven
Værktøj til organisationsoptimering - kompetence og rollefordelingsmap - udviklet af MOMENTO, inspireret af Responsive

Skal du med på vores næste Ledelsesworkshop?

Vi afholder løbende Ledelsesworkshops, hvor vi samler marketingledere til intensive workshopdage og sætter fokus på aktuelle ledelsesudfordringer for marketing.

Den næste workshop afholdes den 23. januar 2020, hvor vi sætter fokus på en aktuel og brændende udfordring for marketing og marketinglederen.

 

Skriv dig op til at modtage nyhedsmail fra MOMENTO og få besked direkte i din indbakke når vi åbner for tilmelding.

 • *Betingelser: Når du tilmelder dig nyhedsmails fra MOMENTO tillader du behandling af dine persondata i henhold til MOMENTO persondatapolitik. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.