MOMENTO forløb er et praksisorienteret optimerings- og kompetenceudviklingsforløb designet til den ambitiøse marketingleder, som vil skabe resultater med sin organisation og styrke sin ledelse.

Forløbet har fokus på at løfte og optimere den værdi, som du og marketing skaber for din virksomhed og jeres kunder. Det gør vi med en række effektive ledelsesværktøjer.

Du gennemfører forløbet sammen med marketingledere fra andre virksomheder.

Vanessa billeder

MOMENTO sparring har fokus på at styrke dit lederskab og din organisations effektivitet og værdiskabelse. Sparringen bygges op om din virksomheds årshjul, strategi og MOMENTO ledelsesværktøjer.

Vi arbejder med sparring i to formater:

  • Gruppesparring
  • Executive sparring 1:1
Consulting

MOMENTO consulting løser individuelle ledelses- og optimerings-projekter defineret i samarbejde med dig og virksomheden.

Fælles for de consulting-projekter, vi arbejder med, er at de altid er drevet af en ambition om at styrke sammenhæng mellem virksomhedens brand og kunder – såvel som virksomhedens strategiske & kommercielle mål.

MOMENTO ledelseskoncept

Sådan opnås Marketing Momentum

MOMENTOs ledelseskoncept og ledelsesværktøjer er udviklet i tæt samarbejde med vores kunder og bygger på en målsætning om at opnå størst muligt marketing momentum. Det er udgangspunktet for vores kundesamarbejder og de services, vi udbyder.

Størst marketing momentum opnås når virksomhedens marketingledelse har effektivt fat i tre ledelsesperspektiver:

  • Strategi & innovation: at læse marked, virksomhedens kunder, forandringer og udviklingsmuligheder, og herfra prioritere muligheder og påvirke virksomhedens strategier, pt. med særlig fokus på digital transformation.
  • Markedseffektivitet: at omsætte strategier til effektiv praksis og opnå den bedst mulige sammenhæng mellem virksomhedens strategiske & kommercielle mål og marketings bidrag. Til det formål har vi blandt andet udviklet BEUF Marketing Modellen.
  • Organisatorisk effektivitet: at sikre sig, at marketingstrategier understøttes af en optimal organisation, praksis og effektive marketingprocesser på tværs af virksomheden og dens eksterne partnere. Vores udgangspunkt for opnåelse af organisatorisk effektivitet er et stærkt Ledelsesgrundlag, som definerer roller og ansvar med afsæt i at kunne levere på virksomhedens processer.

På tværs af de tre optimeringsområder har vi skarpt fokus på målstyring og accountability, så vores kunder opnår en effektiv styring og formidling af marketings værdiskabelse og betydning for virksomhedens succes.

MOMENTO koncept og ledelsesværktøjer er designet således at du, som kunde hos os, bliver i stand til at lede din marketingorganisation proaktivt og agilt.

Ledelsesworkshop 2019 med Torben Rasmussen, Kasper Klarholt, Jacob Fibiger, Danny Feltmann, Anders Søgaard & Niels Kirkebye. Ledelsesworkshop om den stærke marketingleder og organisation

Vi afholder løbende Ledelsesworkshops, hvor vi sætter fokus på ledelsesmæssige udfordringer for dig, der er virksomhedens marketing- og kundeansvarlige.

“Vores samarbejde med MOMENTO har givet os en bedre forståelse for de udfordringer og forbedringsmuligheder vi havde i forhold til at opnå en mere effektiv innovationsproces”

Morten Boye, CMO
Carlsberg Danmark

SAMARBEJDE MED MOMENTO

Vores services og fremgangsmåde er bygget sådan op at du sikres ejerskab og forankring af løsninger – både i dit eget team og på tværs af virksomheden.

Kontakt os her